Search

קורסים והכשרות בנוירופידבק למטפלים

Updated: May 19

מכון ביוקשב בשיתוף האיגוד לקידום הביופידבק והנוירופידבק בישראל (IBNA)

מקיים קורסים והכשרות לטיפול בשיטת נוירופידבק עבור מטפלים ומתעניינים מתחום מדעי המוח והרפואה.


תהליך ההכשרה כולל שני שלבים. שלב תיאורטי ושלב מעשי (שלב הפרקטיקום). השלב התיאורטי: שמונה מפגשים תיאורטים ושני מפגשים מעשיים. החלק התיאורטי יתקיים אחת לשבוע ב – ZOOM. השלב המעשי: בשלב זה נדרשים בוגרי הקורס להשלים 15 שעות טיפול בחמישה מטופלים תחת הדרכה וליווי צוות המכון. השלמת הקורס והפראקטיקום מטעם ביוקשב מקנים תעודת מטפל נוירופידבק מטעם האיגוד הישראלי לקידום הביופידבק והנוירופידבק בישראל IBNA.

הקורס מיועד לפסיכיאטרים, פסיכולוגים, נוירולוגים, אנשי חינוך, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, פיזיותרפיסטיים, קלינאי תקשורת ומטפלים אשר להם ניסיון טיפולי קודם. סילבוס הקורס נבנה בהתאם להצעה של BCIA – האיגוד הבינלאומי לביופידבק ונוירופידבק. בקורס יילמדו מושגי יסוד ב-EEG, מכשור ואלקטרוניקה של התחום, נוירופיזיולוגיה תיפקודית, תקשורת עיצבית, פלסטיות מוחית, נוירופידבק: סוגים שונים של נוירופידבק, מנגנוני פעולה ותיאוריות למידה. כמו כן, יוקדש זמן לדיון במערכות נוירופידבק הקיימות בשוק, יתרונות וחסרונות ושיקולים בבחירת מערכת.

לפרטים נוספים והרשמה צרו קשר באמצעות באתר זה, או בנייד: 054-3567710.


118 views0 comments