top of page

  אבחון נוירופיזיולוגי 

QEEG

בדיקה פזיולוגית שבה נדגמת הפעילות המוחית החשמלית (EEG) של הנבדק, מנותחת באופן כמותי (QEEG – Quantitative EEG) ומושווית לנורמה של בני הגיל.

מצבים שונים מאופיינים בדפוסי EEG שונים ובאמצעות בדיקה זו ניתן לאתר את דפוס הסטייה של הנבדק, לקבל אינדיקציה לגבי התאמתו לטיפול בנוירופידבק, לבנות פרוטוקול טיפולי מתאים ולנבא תגובתיות לטיפול תרופתי במידה ומחליטים על כזה.
 

קיימות מספר חברות בעולם למחקר ופיתוח בתחום הפלסטיות המוחית אשר אספו בסיס נתונים רחב וכיום ניתן לדגום פעילות מוחית, להשוות את הדפוס לנורמה לפי קבוצתת גיל ולנתח את הנתונים.

 

הבדיקה היא למעשה אחד הכלים החזקים והאובייקטיביים שקיימים לאבחון הפרעת קשב, חרדות, פגיעות ראש, אוטיזם והפרעות נוספות שמקורם נוירולוגי.

 

לפרטים נוספים, צרו קשר כאן

bottom of page