top of page
brain-512758_1280.png

שלי יונגמן
Shelly Yungman

ביופידבק | נוירופידבק | אבחונים פיזיולוגים | הדרכת הורים | הדרכת מטפלים 
תחומי טיפול
woman-5517855_1920.jpg

"כל הדברים היפים באמת

מתגלים
 בזמנם
האיטי, הבלתי מתחשב
האוהב

הפועם בקצבו של הלב"

דניאלה ספקטור

לאתר1.jpeg
אודות

שלי יונגמן M.A

מטפלת נוירופידבק וביופידבק בילדים, נוער ומבוגרים

מדריכת הורים ומשפחות.

מנהלת מכון ביוקשב לשיפור התפקוד המוחי.

bottom of page