brain-512758_1280.png

שלי יונגמן

ביופידבק | נוירופידבק | אבחונים פיזיולוגים | הדרכת הורים | הדרכת מטפלים 
 
woman-5517855_1920.jpg

"כל הדברים היפים באמת

מתגלים בזמנם האיטי, הבלתי מתחשב,

האוהב,

הפועם בקצבו של הלב".

(דניאלה ספקטור)
אודות

שלי יונגמן M.A

מטפלת נוירופידבק וביופידבק בילדים, נוער ומבוגרים

מדריכת הורים ומשפחות.

מנהלת מכון ביוקשב לשיפור התפקוד המוחי.

1/17